Swipe

Swipe

Een nieuw ideaal voor de marktleider in vrijstaande huizenbouw

Kleine jongen woonkamer SelektHuis

Opdrachtgever

SelektHuis

Diensten

Herpositionering

Merkstrategie

Merkidentiteit

Visuele identiteit

Logo redesign

Tone-of-voice richtlijnen & merkverhaal

Conceptontwikkeling

Beeldtaal

Art-direction fotografie/video

Merkactivatieplan

Huisstijl implementatie

Signing & wayfinding

Employer branding

Internal branding 

Copywriting & messaging

Campagne

Samenwerkingen

Limesquare (website)

Niki Polman (fotografie)

ReggeSign (signing)

'We hebben tien verschillende logo's, zes verschillende lettertypen, verschillende tinten oranje en niemand weet meer wanneer ze welke soort communicatie in moeten zetten. Help ons.' Dat was hoe SelektHuis bij ons binnen kwam.

Het was een bekende, vanuit middelen georiënteerde vraag, die we vaker kregen. Dus gingen we in gesprek. En door dat gesprek verlegde de vraag zich. Van een aantal middelen naar een helder vertrekpunt, om alle toekomstige communicatie op door te kunnen ontwikkelen.

Website mobiel SelektHuis
SelektLeven magazine SelektHuis
No items found.

Opdrachtgever

SelektHuis

Diensten

Herpositionering

Merkstrategie

Merkidentiteit

Visuele identiteit

Logo redesign

Tone-of-voice richtlijnen & merkverhaal

Conceptontwikkeling

Beeldtaal

Art-direction fotografie/video

Merkactivatieplan

Huisstijl implementatie

Signing & wayfinding

Employer branding

Internal branding 

Copywriting & messaging

Campagne

Samenwerkingen

Limesquare (website)

Niki Polman (fotografie)

ReggeSign (signing)

'We hebben tien verschillende logo's, zes verschillende lettertypen, verschillende tinten oranje en niemand weet meer wanneer ze welke soort communicatie in moeten zetten. Help ons.' Dat was hoe SelektHuis bij ons binnen kwam.

Het was een bekende, vanuit middelen georiënteerde vraag, die we vaker kregen. Dus gingen we in gesprek. En door dat gesprek verlegde de vraag zich. Van een aantal middelen naar een helder vertrekpunt, om alle toekomstige communicatie op door te kunnen ontwikkelen.

De favoriete huizenbouwer bestaat niet

Huizenbouwer SelektHuis is actief in een wereld waar geen favorieten bestaan. Een mens bouwt in zijn leven misschien één, hooguit twee keer een huis. En hoe mooi het van tevoren ook lijkt: bij het bouwen van een eigen huis komt enorm veel kijken. Het is een intense periode, waarin veel keuzes moeten worden gemaakt in een vaak compleet nieuwe wereld.

Hoewel de favoriete huizenbouwer niet bestaat, bestaat de ideale huizenbouwer wel. Het was de ambitie van SelektHuis om die ideale huizenbouwer te worden. Dat is lastig, zeker als je een bedrijf bent waar het niet eens zo slecht mee gaat, een bedrijf waar mensen jarenlang met plezier werken, waar verandering eigenlijk onnodig lijkt, want het gaat toch best goed?

Lees hier hoe branding duurzame groei stimuleert

Veranderen zonder het hart te verliezen

Maar de realiteit is dat SelektHuis, om een duurzaam en gezond bedrijf te blijven, tóch moet veranderen. En dat hoeft niet met een enorme ommezwaai, het hoeft niet radicaal. We zouden het stap voor stap doen, met z’n allen. Voor de klant, voor de werknemers, voor het hart van SelektHuis.

De ideale huizenbouwer die staat voor richting en rust

De grote opdracht was om het met SelektHuis anders te gaan doen, maar zonder zichzelf te verliezen. SelektHuis is en blijft een familiebedrijf, met de familiewaarden waar het ongekend trots op is. We hoefden niet te veel te veranderen om tot ongekende nieuwe waarden en successen te komen.

Logo SelektHuis
Grafische huisstijl SelektHuis
Grafische huisstijl SelektHuis
Visitekaartjes SelektHuis
Meeneem bekers SelektHuis
Vlaggen SelektHuis
Verzenddoos SelektHuis
Fietskleding SelektHuis
No items found.

Terug naar de essentie met Good to Great

We willen een voorkeurspositie krijgen door SelektHuis neer te zetten en te ontwikkelen als de ideale huizenbouwer. Die staat voor richting en rust, een helder plan, persoonlijke begeleiding en zo min mogelijk zorgen. Om tot deze positionering te komen, moesten we eerst terug naar de essentie van het merk SelektHuis.

In het boek Good to Great heeft schrijver Jim Collins het over het Egelprincipe. Het Egelprincipe draait om het teruggaan naar die essentie: voor een egel is dat het oprollen wanneer er gevaar dreigt. Een vos kan nog zo slim, snel en groot zijn, maar hij zal het nooit winnen van een egel die doet wat hij het beste doet: de essentie zien en de rest negeren.

In het bedrijfsleven is het Egelprincipe het beste te vinden door drie cirkels met elkaar te laten overlappen en zo tot één kern te komen, een venndiagram, met daarin de pijlers passie, talent en economie.

SelektLeven magazine SelektHuis
Website SelektHuis
No items found.

Een nieuw fundament

Passie
Waar krijgt SelektHuis energie van? Van het bouwen van de perfecte woning rondom ieders idealen.

Talent
Waarin is SelektHuis het allerbest? In het bereiken van de ultieme klanttevredenheid.

Economie
Hoe verdient Selekthuis geld? Door de uitvoering van het concept SelektHuis, gebaseerd op mass customization.

Met deze essentie konden we aan de slag met de nieuwe propositie. Bouwen voor het leven. SelektHuis bouwt namelijk een huis voor het leven rondom ieders ideaal.

Om dit uit te stralen en voor een duurzaam SelektHuis te zorgen, legden we een nieuw fundament. In figuurlijke zin dan. Dus bouwden we het nieuwe SelektHuis in verschillende lagen op: van de vloerplaat tot de nok, stap voor stap, laag voor laag.

We creëerden het strategische en creatieve fundament waarop SelektHuis de komende jaren zelf verder kan bouwen. Dat fundament bestaat uit een helder concept, een sterk werkgeversmerk en een Brand Guide met daarin de visuele, tekstuele en mentale merkidentiteit om altijd op terug te kunnen vallen.


Jonge jongens tekenen op raam SelektHuis
Magazine SelektHuis
Familie eet ontbijt SelektHuis
Billboards SelektHuis
No items found.
'Op dit fundament kan SelektHuis de komende jaren verder bouwen.'

Bart Hofsink - Marketing manager SelektHuis